Ролл Иука

Вес: 110
Cостав: Хаяши Вакаме

Цена: 75 руб.